Impression (#237)...

Samstag, 31. Mai 2008
Hamburg Michel

Hamburg, Blick auf den Michel...